SUMMER SCHOOL IN PETNICA SCIENCE CENTER

REACTION1.0

Responsible Approaches to Science Communication

Letnja škola odgovorne naučne komunikacije REACTION će se po prvi put održati u periodu od 14. do 19. jula 2014. godine u Istraživačkoj stanici Petnica. Učesnici ovog programa mogu da budu istraživači i doktorandi mlađi od 30 godina. Cilj ovog programa je da ponudi alat kojim istraživači mogu bolje da komuniciraju sa javnošću i konkretnim ciljnim grupama. Ovo se odnosi na mogućnost da istraživači promovišu dijalog sa društvom, dele svoja znanja, stavove i principe koji se zasnivaju na timskom radu, kritičkom razmišljanju i konstruktivnom dijalogu. REACTION će pružiti primere iz različitih oblasti, uključujući one poput naučnih festivala i Noći istraživača održanih u Beogradu, kao i društveno angažovanim projekata naučne komunikacije realizovanih u predgrađima Pariza.

Istraživačke i obrazovne institucije treba da okupljaju ljude koji umeju da vode dijalog i postavljaju pitanja, koji su svesni sopstvenog uticaja i uticaja nauke na društvo i koji prate naučne inovacije i nove tehnologije. Društveno odgovorno ponašanje istraživača se uči i vežba kao bilo koje drugo znanje i umeće. Takvo ponašanje prevazilazi krugove u kojima istraživači komuniciraju isključivo jedni sa drugima. Naučnik treba da deluje i van naučne zejdnice i da deli sa društvom saznanja do kojih dolazi.

Učesnici REACTION-a će imati priliku da razmotre konkretne mogućnosti za preduzimanje akcije, ili načine za preoblikovanje aktivnosti u koje su već uključeni. Ova škola će se fokusirati na stvaranje i oblikovanje različitih naučnih postavki, eksponata, eksperimenata, predavaja, izložbi i ostalih formata koji podstiču osnaživanje i učešće javnosti.

Tokom ove škole pokušaćemo da pružimo pomoć učesnicima u definisanju strategije i artikulisanju naučno promotivnih akcija u sopstvenom istraživačkom radu, kao i u integrisanju ovih aktivnosti u svoj profesionalni rad.

PRAKTIČNE INFORMACIJE:

  • Ciljna grupa: Doktorandi, istraživači ili master studenti mlađi od 30 godina
  • Termin: Od 14. do 18. jula 2014. godine
  • Mesto : Istraživačka stanica Petnica, Valjevo, Srbija.
  • Registracija: Cena REACTION škole je 200€ (uključujući smeštaj, hranu i sve programske aktivnosti)
  • Broj mesta je ograničen

VEŠTINE KOJE OČEKUJEMO DA ĆE UČESNITI RAZVITI TOKOM REACTION-A SU:

  • Planiranje i iniciranje različitih aktivnosti iz sfere naučne komunikacije
  • Traženje institucionalne podrške za svoje ideje
  • Nalaženje ravnoteže između svog istraživačkog rada i rada na promociji nauke
  • Metode evaluacije i poboljšanja sopstvenih ideja
  • Timski i mentorski rad

PRIJAVI SE„Ako nešto ne možete da objasnite šestogodišnjem detetu tada ni vi sami to ne razumete". Albert Ajnštajn

„Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete iskoristiti da promenite svet". Nelson Mendela

„Ako nešto ne možete da objasnite šestogodišnjem detetu tada ni vi sami to ne razumete". Albert Ajnštajn„Ništa me ne može iznenaditi. Ja sam naučnik“. Harison Ford kao Indijana Džons

Najveći regionalni Festival nauke biće održan sedmi put u Beogradu od 5. do 8. decembra  i dalje sa jasnom svrhom – da predstavi, objasni i promoviše nauku podjednako blisko i jasno svima, bez obzira na godine i obrazovanje.

Pod sloganom „Superheroji nauke“,  ideja festivala je da skrene pažnju i ohrabri sve mlade ljude koji se danas u Srbiji bave naukom i šire entuzijazam, znanje i ljubav, kako i dolikuje pravim superherojima.

Superheroji novog doba zadržavaju pravo da ne znaju odgovor na pitanje, oni nemaju nadljudske moći, ali imaju istinsku snagu da na zanimljiv i vrlo ljudski način izvuku nauku iz mraka i predstave vam je u najboljem svetlu“, objašnjava direktorka Festivala nauke, Ana Jovanović.

 

saznajte više o superherojima